Πιστοποιήσεις, Εγκρίσεις & Πληροφορίες

Επίσημες Πληροφορίες

 

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις μας. Τα

έγγραφα αυτά, είναι ενδεικτικά του επαγγελματισμού μας και κυριότερα,

της προσοχής που δίνουμε στην ασφάλεια και υγεία.

 

 

 

Απολύμανση – Καθαρισμός WC

 

Καταπολέμηση Εντόμων

 

Αρωματισμός

 

Πιστοποίηση ISO

 

Συμμετέχουσες Εταιρίες