Καταπολέμηση Εντόμων


Ecosol

Η χρήση σύννομων βιοκτόνων αποτελεί μοναδική επιλογή για έναν απόλυτα καθαρό χώρο. Επιπλέον, παρέχει ασφάλεια στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Guru Aromas προτείνει το ECOSOL το οποίο καταπολεμά τα ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκνίπες) σε κλειστούς χώρους, με την αυτόματη συσκευή ψεκασμού.


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς χώρους και νοσοκομεία (εκτός θαλάμων ασθενών).
Αριθμός έγκρισης 12473/18-4-2006. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Προσοχή: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση.
Top